Viedie risinājumi

Viedie risinājumi palīdz uzlabot mūsu apkārtējo vidi, taupīt un efektīvi izmantot resursus, efektīvāk sniegt dažāda veida pakalpojumus, attīstīt esošu pilsētas ekosistēmu un padarīt to pievilcīgāku un modernāku, pateicoties izmantotajām tehnoloģijām. Mums pieejamie risinājumi ir paredzēti plašam lietotāju klāstam, neatkarībā no viņu vecuma.

Sekojot mūsdienu tendencēm piedāvājām mūsu klientiem dažāda veida viedos risinājumus, kurus var izmantot publiskās vietās, enerģijas ražošanai, atkritumu apsaimniekošanai, gaisa kvalitātes uzlabošanai un vides saudzēšanai, lai nodrošinātu cilvēku apkārtējās vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Viedie risinājumi kļūst arvien populārāki un mēs palīdzam mūsu klientiem izvēlēties pareizo.

Mēs sniedzam konsultācijas par iekārtu izmantošanu atkarība no plānotā mērķa un izmantošanas vietas, piedāvājam esošās infrastruktūras sakārtošanu, izbūvi, iekārtu pārdošanu, piegādi, garantijas un pēc garantijas apkalpošanu, nepieciešamo izejmateriālu piegādi un servisa remontu.