Pārbaudīt garantiju

Ievadiet iekārtas sērijas numuru – tādā veidā Jūs varat pārbaudīt iekārtas garantijas termiņu.